TP.Đà Nẵng giới thiệu du lịch tại Hồng Kông

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tham gia hội chợ này là cơ hội để các doanh nghiệp địa phương xúc tiến và khai thác chương trình tour đưa khách từ Hồng Kông đến TP.Đà Nẵng.