Giám sát là khâu then chốt nâng cao hiệu lực hoạt động của Quốc hội

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 17/11/2023 | 14:32
0
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hoạt động giám sát của Quốc hội còn đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.

Điểm sáng trong tổ chức giám sát

Phát biểu kết luận Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 ngày 17/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết về kết quả trong năm 2023 đã quan tâm tiếp tục xây dựng những khuôn khổ hoàn thiện thể chế để tiếp tục tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đã xác định đây là một nội dung trọng tâm và then chốt để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 96 để cụ thể hóa Quy định số 96 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn; đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có văn bản là hướng dẫn Nghị quyết chung cho cả lấy phiếu tín nhiệm kể cả đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân cũng đang được làm quyết liệt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tích cực chỉ đạo để có thể sớm ban hành trong năm nay là Nghị quyết hướng dẫn tổ chức hoạt động giải trình của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội...

Hiệu lực, hiệu quả các hình thức, phương thức giám sát của Quốc hội được tăng cường. Trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cố gắng rất lớn, cương quyết làm và có kết quả. Các đại biểu chất vấn và tranh luận sôi động và thực chất.

Tiêu điểm - Giám sát là khâu then chốt nâng cao hiệu lực hoạt động của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận.

Việc lựa chọn chủ đề chất vấn, cũng như việc mà tìm tòi để đổi mới công tác chất vấn ngày càng được quan tâm và có những hiệu quả cụ thể. Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục là một điểm sáng trong tổ chức giám sát của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong quá trình tổ chức thực hiện đều đã tạo ra chuyển biến rất lớn và cũng cùng với Chính phủ để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai giám sát chuyên đề.

Hoạt động tái giám sát được quan tâm nhiều hơn, theo đến cùng các vấn đề. Ngoài việc yêu cầu tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm Nghị quyết giám sát chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc còn gửi báo cáo giám sát đến cơ quan chức năng. Đồng thời, Đảng đoàn Quốc hội đã chắt lọc những nội dung, nhất là những vấn đề kiến nghị về vấn đề giám sát để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan trong khối nội chính.

Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm thu hút được sự quan tâm đặc biệt, không chỉ đại biểu Quốc hội mà còn của đông đảo cử tri và nhân dân đánh giá. Từ đầu nhiệm kỳ đã tổ chức một cách đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước để tiến hành cẩn trọng, chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công tác giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân tiếp tục được quan tâm thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong hướng dẫn, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân. Nhiều đại biểu đã chỉ ra đã có một làn sóng tươi mới và một khí thế cũng như kết quả mới trong hoạt động của các cơ quan dân cử địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó nổi lên là hoạt động giám sát khá đồng đều.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác giám sát như xác định trách nhiệm trong giám sát, còn tình trạng nể nang, né tránh; hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội chưa có nhiều đổi mới và chưa có những kết quả nổi bật; công tác phối hợp cơ bản tốt nhưng vẫn còn những lúc vướng mắc khó khăn; giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và nhất là của đại biểu Quốc hội chưa có nhiều.

Đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước

Nhất mạnh bối cảnh của năm 2024 là năm chuẩn bị cho đại hội các cấp, tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện. Do đó, công tác phối hợp phải hết sức cân nhắc để vừa đạt được yêu cầu mục tiêu giám sát, vừa đỡ ảnh hưởng đến địa phương, cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ một số trọng điểm trong hoạt động giám sát của năm 2024. Theo đó, tập trung cao độ cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; sẽ ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giải trình của Hội đồng Dân tộc và các cơ quan Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết liên tịch để tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Các Đoàn giám sát chuyên đề cần tận dụng tối đa các tài liệu hồ sơ sẵn có về sơ kết, tổng kết, đánh giá những nội dung là liên quan đến vấn đề giám sát, nhất là những nội dung mà trong quá trình thảo luận để thông qua các luật sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp này hoặc là tại kỳ họp.

Tập trung vào giám sát việc ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết và nhất là khâu tổ chức thực thi để luật và các chủ trương đi vào cuộc sống và thực hiện nghiêm.

Tiêu điểm - Giám sát là khâu then chốt nâng cao hiệu lực hoạt động của Quốc hội (Hình 2).

Hoạt động giám sát của Quốc hội được xác định là một trong các khâu trọng tâm then chốt nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đối với các hình thức giám sát khác, tiếp tục nghiên cứu cách thức tiến hành chất vấn tại các kỳ họp và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; làm tốt chất vấn giữa nhiệm kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về giám sát các văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải sớm báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục công tác tổng rà soát theo Nghị quyết 101; đặc biệt tập trung vào việc cải cách hành chính, nhất là về thủ tục hành chính...

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát có tác động quan trọng không chỉ liên quan đến chất lượng của hoạt động lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước mà còn liên quan đến toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Hoạt động giám sát của Quốc hội không chỉ nhằm mục đích bảo đảm cho pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh và thống nhất mà còn đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Hoạt động giám sát không chỉ đạt mục đích phát hiện ra vấn đề, đưa ra các kiến nghị mà còn đòi hỏi đối tượng chịu sự giám sát và thực thi các kiến nghị đó một cách nghiêm túc. Những sai phạm phải được xử lý. Những chính sách chưa hoàn thiện phải được sửa đổi, bổ sung kịp thời để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.

"Do đó, hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung được xác định là một trong các khâu trọng tâm then chốt để nâng cao hiệu lực hoạt động của Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Khi cải cách tiền lương, đời sống của giáo viên sẽ được cải thiện

Thứ 6, 17/11/2023 | 11:34
Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, Chính phủ đã kịp thời báo cáo Bộ Chính trị để bổ sung 65.980 biên chế giáo viên.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh trung thực, khách quan

Thứ 6, 17/11/2023 | 10:53
Ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh các đoàn giám sát cần tập trung vào giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết, khâu tổ chức thực thi để luật sớm đi vào cuộc sống.

Triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Thứ 6, 17/11/2023 | 09:51
Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác giám sát năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần làm rõ những tồn tại, hạn chế trong các hoạt động giám sát.
Cùng tác giả

Điểm mặt loạt thực phẩm chức năng quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 7, 09/12/2023 | 11:01
Thực phẩm chức năng Lehutra-curcumin, Zamasstu-new, Xavakamit, Botalyzil, Castodi, Xmpow12 quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Tạo môi trường kinh doanh mới, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Thứ 5, 07/12/2023 | 22:16
Với những quy định mới trong Luật Viễn thông (sửa đổi) được kỳ vọng mang lại nhiều trải nghiệm mới cho người dùng, bảo vệ người dùng trên môi trường mạng.

TikTok khắc phục, xử lý 95% các vi phạm theo yêu cầu của Bộ Thông tin

Thứ 5, 07/12/2023 | 19:28
TikTok đã khắc phục, xử lý các vi phạm theo yêu cầu của Bộ TT&TT đạt 94-95%. Tuy vậy, TikTok chưa đồng thuận 2 nội dung được yêu cầu xử lý.

Bộ TT&TT: Tiếp tục chuẩn hóa thông tin thuê bao, chặn cuộc gọi rác

Thứ 5, 07/12/2023 | 19:02
Liên quan đến cuộc chiến ngăn chặn SIM rác, Phó Cục trưởng cục Viễn thông cho biết đã tiếp tục yêu cầu các nhà mạng khóa 2 chiều và thu hồi SIM đã kích hoạt sẵn.

Xử phạt VNG do cung cấp game không đúng nội dung được phê duyệt

Thứ 5, 07/12/2023 | 17:56
Bộ TT&TT đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần VNG do cung cấp dịch vụ 6 trò chơi điện tử G1 không đúng với nội dung kịch bản đã được phê duyệt.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa-Vũng Tàu: Giải ngân vốn đầu tư công là điểm sáng trong năm 2023

Thứ 6, 08/12/2023 | 19:15
Công tác giải ngân vốn đầu tư công là điểm sáng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2023, thông qua công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV

Thứ 6, 08/12/2023 | 17:48
Chiều 8/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Việt Nam đề xuất 4 nhóm ưu tiên hợp tác tại Hội nghị Ngoại trưởng Mekong - Lan Thương

Thứ 6, 08/12/2023 | 12:01
Ngày 7/12, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - LanThương (MLC) lần thứ 8 đã diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện các nước thành viên hợp tác MLC gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Belarus

Thứ 6, 08/12/2023 | 11:20
Sáng 8/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko thăm chính thức Việt Nam.

5 đặc điểm nổi bật tạo lợi thế rất đặc biệt của Đồng bằng sông Hồng

Thứ 5, 07/12/2023 | 19:28
Thủ tướng yêu cầu việc Quy hoạch Đồng bằng sông Hồng cần làm rõ thêm 5 đặc điểm nổi bật tạo nên tiềm năng rất khác biệt, cơ hội, lợi thế cạnh tranh rất rõ của vùng.
     
Nổi bật trong ngày

Có những vụ án tham nhũng thu giữ tới 1 tấn hồ sơ tài liệu

Thứ 7, 09/12/2023 | 08:54
Đó là một trong những khó khăn trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được đại diện C03 bộ Công an nêu ra tại một hội thảo mới đây.