[Info] Nhiệm vụ "bất khả thi" của ông Đoàn Ngọc Hải


Nguyễn Tiến Thực nguyentienthuc.vh@gmail.com

Thứ 5, 06/06/2019 | 06:30


Cùng sự kiện

“Những lần điều động như thế này đã làm tổn thương đến cá nhân tôi. Đây là trăn trở nhất đối với tôi trong cuộc đời này”, ông Đoàn Ngọc Hải dốc những lời gan ruột trong đơn xin từ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn khi vừa được bổ nhiệm vài tiếng đồng hồ.

Infocus - [Info] Nhiệm vụ 'bất khả thi' của ông Đoàn Ngọc Hải