Bí mật cuối đời của Hitler: Vì sao Hồng quân thất bại trong việc bắt sống trùm phát xít?

Nhiều người cho rằng Mỹ mới là lực lượng vây ráp Hitler nhưng trên thực tế chính áp lực từ Hồng quân Liên Xô mới khiến trùm phát xít phải bắn vào đầu tự sát.