Gạo nếp gạo tẻ tập 43: Hân mải mê cặp kè, bỏ mặc ba chồng bệnh nặng

Ở tập 43 bộ phim Gạo nếp gạo tẻ cho thấy sự suy thoái về đức hạnh ngày một trầm trọng của cô Hân hoa hậu.