Kỷ luật Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh - Trang 1 Tin Tức về Kỷ luật Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh - Trang 1 mới nhất

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật.