Vụ vỡ đường ống Sông Đà: Các bị cáo nói lời sau cùng

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đều tha thiết mong HĐXX xem xét, lắng nghe ý kiến của các luật sư trong việc áp dụng điều luật mới để kết luận được một bản án công bằng, khách quan, nghiên cứu lại kết luận giám định để cho ra bản án công bằng cho các bị cáo.