[INFOGRAPHIC] Những cựu lãnh đạo PVN vướng vòng lao lý

Ngoài ông Đinh La Thăng còn có 26 cán bộ của ngành dầu khí lần lượt vướng vòng lao lý vì quản lý lỏng lẻo trong công tác tài chính cũng như công tác cán bộ.