7 phát ngôn thể hiện "tinh thần thép" đáng suy ngẫm của Tổng thống Putin

Trong 18 năm nắm giữ trọng trách là người dẫn dắt nước Nga cả trong vai trò Tổng thống lẫn Thủ tướng, ông Putin luôn thể hiện sự cứng rắn, cương quyết và đưa nước Nga vượt qua những thách thức để giành thành tựu lớn cả trong kinh tế, quân sự lẫn vị thế trên chính trường quốc tế. Điều này phần nào được thể hiện qua những phát ngôn của ông chủ Điện Kremlin.