Lãnh tụ Cuba Fidel Castro từ trần - Trang 1 Tin Tức về Lãnh tụ Cuba Fidel Castro từ trần - Trang 1 mới nhất

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro từ trần ở tuổi 90. Ông là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, người có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới và là biểu tượng về đấu tranh cho độc lập dân tộc.