Khánh Hòa: Tháng 4/2022, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi

Khánh Hòa: Tháng 4/2022, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi

Thứ 7, 23/04/2022 | 18:26
Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến hết tháng 4/2022 hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 đến dưới 18 tuổi.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ  ban hành chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 – 2023.

Hoàn thành tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9/2022

Mục tiêu của kế hoạch là bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến hết tháng 4/2022, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm.

Đồng thời, bảo đảm các điều kiện và sẵn sàng tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi an toàn, đúng kế hoạch và tiến độ theo quy định của Bộ Y tế, Chính phủ. Hoàn thành tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9/2022.

Tất cả các cấp chính quyền từ xã đến tỉnh có kịch bản phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả mọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá.

Có chiến lược giám sát, phát hiện các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn. Hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ tử vong do Covid-19, bằng hoặc hơn tỉ lệ tử vong do Covid-19 trung bình của cả nước.

Nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở; tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế, có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện, tuyến tỉnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 100% Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, trạm y tế xã/phường/thị trấn, y tế tại các cơ sở giam giữ, bệnh xá trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phòng, chống dịch.

Bảo đảm số giường hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế và có kế hoạch huy động, phân công các cơ sở y tế trên địa bàn tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

100% người mắc Covid-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định.

Tổ chức triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định để tăng tỉ lệ tiếp cận với dịch vụ khám, chữa bệnh của người mắc Covid-19 và người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh Covid-19.

Sự kiện - Khánh Hòa: Tháng 4/2022, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi

Người dân ngồi theo dõi sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Tất cả các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có bệnh nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm lao động lưu trú… đều được bảo đảm tiếp cận các dịch vụ y tế.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa cũng phấn đấu bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng chống dịch; bảo đảm vừa phòng chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của nhân dân…

Thời gian thực hiện trong 2 năm (2022-2023). Tuy nhiên, tùy theo tình hình dịch bệnh, kế hoạch này sẽ được tiếp tục cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi kịp thời, phù hợp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế.

Các biện pháp thực hiện

Ngoài tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp về y tế.

Trong đó, triển khai việc tiêm vắc-xin bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể; tăng cường vận động người dân tiêm vắc-xin, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người (bao gồm cả người bệnh đến khám tại cơ sở y tế) để tránh bỏ sót. Khẩn trương hoàn thành trong tháng 4/2022 việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm.

Tổ chức triển khai tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay khi nhận được vắc-xin.

Chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ mọi nguồn lực, an toàn tiêm chủng để triển khai tiêm vắc-xin mũi thứ 4 cho người lớn, tiêm mũi thứ 3 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, tiêm chủng cho trẻ em từ 3 đến dưới 5 tuổi khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật thông tin về người dân đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, giám sát tỉ lệ bao phủ vắc-xin phòng Covid-19 và phục vụ phân bổ vắc-xin hợp lý, hiệu quả. Thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu tiêm chủng để tính toán chính xác tỉ lệ bao phủ tiêm chủng.

Thực hiện linh hoạt nguyên tắc “ngăn chặn – phát hiện – cách ly – khoanh vùng – dập dịch” theo quy mô và phạm vi hẹp nhất có thể, phù hợp với diễn biến bệnh.

Đồng thời, áp dụng linh hoạt công thức chống dịch “5K + vắc-xin, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác”; sẵn sàng chuyển biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B theo quy định của Trung ương; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện giám sát thường xuyên, định kỳ và cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm.

Để tăng cường, đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án sắp xếp, củng cố hệ thống y tế, tỉnh Khánh Hòa củng cố, đầu tư phát triển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; duy trì, phát triển mô hình Trung tâm Y tế tuyến huyện đa chức năng.

Bố trí số lượng hợp lý trạm y tế, nhân viên y tế (cố định và lưu động) và phát huy vai trò, bảo đảm chế độ chính sách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn bản để quản lý, theo dõi chăm sóc sức khỏe ban đầu thiết yếu cho người dân trên địa bàn.

Tiếp tục nâng cao năng lực bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh đủ khả năng cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngoài nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh còn có năng lực hỗ trợ cho các địa phương lân cận. Kiện toàn hệ thống cấp cứu ngoại viện.

Đồng thời, nâng cao năng lực của y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường năng lực khám, chữa bệnh; bảo đảm nguồn nhân lực và chế độ cho người làm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, tỉnh này cũng đưa ra các giải pháp về bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; tài chính, hậu cần; bảo đảm vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của người dân; vận động nhân dân và huy động xã hội; truyền thông, công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch Covid-19…

Châu Tường

Khánh Hòa: Không tổ chức hoạt động du lịch tại đảo Bình Ba, Bình Hưng

Thứ 6, 22/04/2022 | 19:00
UBND Tp.Cam Ranh đề nghị các đơn vị du lịch không tổ chức các chương trình lữ hành, quảng cáo các sản phẩm du lịch tham quan đảo Bình Ba, Hòn Chút (đảo Bình Hưng).

Khánh Hòa: Hơn 118.000 bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh

Thứ 6, 22/04/2022 | 18:39
Trong ngày 22/4, có 85 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi, ra viện là 118.034 ca.

Khánh Hòa còn 434 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị

Thứ 5, 21/04/2022 | 19:04
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 32 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 18 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Khánh Hòa: Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022

Thứ 5, 21/04/2022 | 15:35
Đông đảo người dân theo tín ngưỡng thờ thần Thiên Y A Na từ miền Trung đến miền Nam về dự Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022.

Khánh Hòa: Duy trì ga hành khách Nha Trang, hạn chế nhà cao tầng

Thứ 4, 20/04/2022 | 18:43
BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận về quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung Tp.Nha Trang đến năm 2040.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM sẽ triển khai kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Thứ 6, 01/07/2022 | 11:05
Sở Y tế Tp.HCM có văn bản khẩn gửi đến phòng y tế quận, huyện, Tp.Thủ Đức và các cơ sở bán lẻ thuốc về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Thứ 6, 01/07/2022 | 11:00
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

Thứ 5, 30/06/2022 | 23:03
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính.

6 tháng đầu năm, doanh thu du lịch Khánh Hòa đạt hơn 5.500 tỷ đồng

Thứ 5, 30/06/2022 | 19:00
Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn một triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt hơn 5.500 tỷ đồng.

Ngày 30/6, ghi nhận 839 ca Covid-19

Thứ 5, 30/06/2022 | 18:47
Bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 30/6 cho biết, ca mắc mới Covid-19 là 839 ca, tiếp tục không có F0 tử vong.
     
Nổi bật trong ngày

6 tháng đầu năm, doanh thu du lịch Khánh Hòa đạt hơn 5.500 tỷ đồng

Thứ 5, 30/06/2022 | 19:00
Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn một triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt hơn 5.500 tỷ đồng.

Chấn chỉnh tình trạng chậm, hủy chuyến gây bức xúc cho hành khách

Thứ 5, 30/06/2022 | 11:05
Bộ GTVT đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chấn chỉnh tình trạng chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không.

Hà Nội: Đề xuất sớm triển khai 14 tuyến đường dành riêng cho xe buýt

Thứ 5, 30/06/2022 | 16:08
Hiệp hội VTHKCC Tp.Hà Nội đề xuất tiếp tục phát triển làn đường dành riêng cho xe buýt, sớm có kế hoạch triển khai 14 tuyến đường dành riêng cho phương tiện này.

Ngày 30/6, ghi nhận 839 ca Covid-19

Thứ 5, 30/06/2022 | 18:47
Bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 30/6 cho biết, ca mắc mới Covid-19 là 839 ca, tiếp tục không có F0 tử vong.

Bắc Giang: Công bố thành lập thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa

Thứ 5, 30/06/2022 | 16:30
Ngày 29/6, Huyện ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ huyện Hiệp Hòa đã tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thành lập Thị trấn Bắc Lý.