Thương hiệu - Nghiên cứu đặc biệt về phương pháp giúp giảm viêm đại tràng thể phức tạp nhất

Nghiên cứu đặc biệt về phương pháp giúp giảm viêm đại tràng thể phức tạp nhất

Bệnh viêm đại tràng thể phân lỏng, nát được đánh giá là phức tạp nhất, dai dẳng, phiền toái nhất trong các thể viêm đại tràng. Tuy nhiên, một nghiên cứu đặc biệt được thực hiện bởi Viện Y học Bản địa Việt Nam phối hợp với Đại học Y Dược Thái Nguyên đã tìm ra phương pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả cho thể bệnh này…