Radio café sáng: Những đề xuất táo bạo


Trương Công Hiếu hieutruongc@gmail.com

Thứ 2, 13/05/2019 | 08:30


Một trong những đề xuất táo bạo đó là một vị cử tri đã kiến nghị dùng lá ngón thay thế tiêm thuốc độc cho tù nhân chịu án tử hình để tiết kiệm.

Môc Miên - Công Hiếu