Đi cắt cỏ nhặt được 30 triệu, nam sinh tìm người bị mất trả lại

Trên đường đi cắt cỏ về, em Đạt, học sinh lớp 12 trường THPT Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nhặt được 30 triệu đồng. Em đã tìm địa chỉ để trả lại cho người đánh rơi. Hành động đẹp của em đã được BGH nhà trường khen thưởng.