Những điều bạn có thể chưa biết về xứ Catalonia

Xứ Catalonia là một vùng tự trị nằm trong lãnh thổ Tây Ban Nha bao gồm 4 tỉnh: Barcelona, Girona, Lleida và Tarrogona. Trong đó thành phố Barcelona là thủ phủ kinh tế, chính trị và văn hóa của cả vùng.