Chuyện hàng loạt ca sĩ “ngoại đạo” cố hát bolero

Danh ca Giao Linh cho rằng, xu hướng kết hợp bolero với kỹ thuật thanh nhạc hiện đại chỉ tồn tại một thời gian rồi sẽ quay trở lại với giá trị ban đầu của nó.