Khánh Thi hôn Phan Hiển trước mặt con trai

Phan Hiển và bà xã Khánh Thi không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình trước mặt con trai, sau chuỗi ngày Khánh Thi xa Việt Nam.