Phó Thủ tướng phê duyệt phương án cơ cấu lại SCIC

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 2012/QĐ-TTg phê duyệt “Phương án cơ cấu lại tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đến năm 2020”.