Thường vụ Quốc hội áp dụng hình thức chất vấn – trả lời ngay: Chấm dứt “câu giờ”, vòng vo

“Việc thay đổi hình thức chất vấn giúp giảm bớt sự nhàm chán, chấm dứt tình trạng các ĐBQH, dư luận lo ngại lâu nay là một số ĐB thiếu sự chuẩn bị, câu hỏi dài dòng, Bộ trưởng thì trả lời kiểu “câu giờ”, ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương thẳng thắn nói.