Chính phủ gấp rút xây dựng 4 dự án luật trình Quốc hội

Chính phủ gấp rút xây dựng 4 dự án luật trình Quốc hội

Thứ 5, 13/08/2020 | 10:49
Thủ tướng giao bộ Công an chủ trì chủ trì phối hợp với bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật.

Phiên họp thảo luận về 4 dự án luật, gồm 3 dự án luật do bộ Công an trình: Dự án luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dự án luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ; và 1 dự án luật do bộ Giao thông vận tải trình là dự án luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Quy trình cai nghiện ma túy bắt buộc cần minh bạch, rõ ràng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là các luật mang tính liên ngành, liên quan đến nhiều thành phần trong xã hội. Bên cạnh nghiên cứu, trao đổi về các phần chung, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ thảo luận về các nội dung chuyên đề, liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực của mình, đặc biệt là các nội dung còn có ý kiến khác nhau trong quá trình soạn thảo.

 Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo tóm tắt về dự án luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Dự thảo Luật gồm 8 chương, 67 điều, so với luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2008 tăng 11 điều, trong đó giữ nguyên 7 điều, sửa 47 điều và 13 điều quy định mới.

Pháp luật - Chính phủ gấp rút xây dựng 4 dự án luật trình Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2020. 

Trong quá trình xây dựng luật, theo cơ quan chủ trì soạn thảo, có một số nội dung còn có các ý kiến nhau như việc chấp hành hình phạt tù trong khi đang cai nghiện bắt buộc, quy định về trình tự, thủ tục đưa người nghiện từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Về các nội dung trên, đa số ý kiến thành viên Chính phủ cho rằng, người đang cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà bị phát hiện thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nếu bị tòa án xử phạt tù thì được miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để phù hợp với quy định của luật Xử lý vi phạm hành chính.

Các ý kiến đề nghị dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết việc lập hồ sơ đưa người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy công lập để cai nghiện ma túy bắt buộc; Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy công lập để cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Kết luận nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá dự thảo Luật nhìn chung bám sát mục đích, phạm vi điều chỉnh và đã lấy ý kiến rộng rãi.

Cho rằng thời gian qua, nhiều đối tượng tìm cách xâm nhập Việt Nam, không chỉ biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ mà còn là nơi trung chuyển, chế biến ma túy, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương các lực lượng công an, quốc phòng, nhân dân các địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống ma túy. Thủ tướng nhấn mạnh, quy trình cai nghiện ma túy bắt buộc cần minh bạch, rõ ràng, với trình tự thủ tục bảo đảm thận trọng, khách quan, chặt chẽ, đặc biệt khi áp dụng biện pháp này đối với người dưới 18 tuổi.

Thủ tướng nêu rõ tinh thần là tạo khung pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng chống ma túy; giao bộ Công an chủ trì phối hợp với bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

Pháp luật - Chính phủ gấp rút xây dựng 4 dự án luật trình Quốc hội (Hình 2).

Toàn cảnh phiên họp.

 

Tránh trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của công an xã, phường, thị trấn chính quy  và chính quyền cơ sở

Dự thảo luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm 5 chương, 35 điều, xác định rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện được tuyển chọn tham gia phối hợp, hỗ trợ công an chính quy trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn cấp xã; xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự thảo Luật điều chỉnh thống nhất nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách thành nhiệm vụ chung của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực và thể hiện rõ tính chất là “lực lượng tham gia hỗ trợ”, tránh trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của công an xã, phường, thị trấn chính quy và chính quyền cơ sở.

Kết luận nội dung này, Thủ tướng cho rằng, Luật được chuẩn bị công phu, nghiêm túc và các thành viên Chính phủ cơ bản đồng ý. Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã được quy định riêng rẽ tại nhiều luật, nghị định. Do đó, Luật này là cần thiết nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của lực lượng tự quản tại cộng đồng dân cư tham gia hỗ trợ công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền.

Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng này thể hiện tính tự quản, tự nguyện, không hành chính hóa về tổ chức và hoạt động, với sự tham gia thực chất và giám sát chặt chẽ của nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội cơ sở. Tổ chức và hoạt động bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với đặc điểm dân cư, với yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự từng vùng, miền, khu vực, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước và đóng góp của nhân dân. Về tuyển chọn, sẽ tiếp tục hoàn thiện theo hướng quy định đầy đủ hơn về tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình tuyển chọn. Về vai trò, mối quan hệ với các lực lượng khác tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cần quy định đầy đủ về cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, vai trò điều phối thống nhất của công an xã, phường, thị trấn chính quy, bảo đảm phát huy sức mạnh tổng hợp nhưng không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Việc sắp xếp lại lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách như quy định của Dự thảo Luật cần được đánh giá rõ, kỹ lưỡng hơn tác động về tổ chức, thành phần, số lượng, cơ cấu và kinh phí hoạt động để bảo đảm tính thuyết phục, khả thi.

An toàn giao thông là vấn đề lớn, rất quan trọng vì tính mạng con người là trên hết

Về dự án luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và dự án luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, an toàn giao thông là vấn đề lớn, rất quan trọng vì tính mạng con người là trên hết. Việc xây dựng Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ là cần thiết, trên cơ sở tách ra từ Luật Giao thông đường bộ.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ quan chủ quản và sự phối hợp của các bộ trong xây dựng luật, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “cái gì có lợi cho dân, làm gì để xã hội phát triển tốt thì nên tiến hành, không quyền anh, quyền tôi mà làm chậm trễ sự phát triển của đất nước”. Về phạm vi điều chỉnh, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu không để chồng chéo.

Về quản lý hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác, tổ chức thực thi, nên thuộc phạm vi điều chỉnh của luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) là hợp lý, trừ hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Về nội dung quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Thủ tướng đề nghị bộ Công an chủ trì, phối hợp với bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bảo đảm tính bao quát, toàn diện, thống nhất, không chồng chéo, trùng lắp với lĩnh vực giao thông đường bộ đã được quy định trong luật Giao thông đường bộ. Cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về phân quyền đối với chính quyền địa phương các cấp trong quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Để phù hợp với tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, cần phải có lộ trình triển khai trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động cụ thể, nếu quy định cụ thể ngay trong luật sẽ gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành. Do vậy, nhất trí với các ý kiến đề xuất, luật này chỉ mang tính nguyên tắc.

Cần tiếp tục làm rõ, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và luật Giao thông đường bộ; tiếp tục làm rõ các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong các luật khác như Luật Hàng hải, luật Đường sắt, luật Giao thông đường thủy nội địa, luật Hàng không dân dụng để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Thủ tướng giao bộ Công an chủ trì chủ trì phối hợp với bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

Hương Lan

Xây dựng đội ngũ Luật gia trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì lợi ích của nhân dân

Thứ 4, 11/09/2019 | 09:37
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

Công an đề nghị truy tố nữ chủ tịch Công ty CP Y dược Vimedimex

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:45
Bà Nguyễn Thị Loan đã cấu kết với đồng phạm, lập nhiều công ty "quân xanh" để đấu thầu và trúng thầu khu đất giá trị hơn 500 tỷ đồng ở huyện Đông Anh.

Đắk Lắk: Truy tố người đàn ông 3 lần đánh hàng xóm vì ghen

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:35
Sau khi phát hiện vợ mình quan hệ tình cảm bất chính với người khác, Trần Văn Cải đã 3 lần đánh, chém người hàng xóm, gây thương tích với tỉ lệ 24%.

Kỳ án “tham ô” tại PV Coating và ngày cựu giám đốc được trả tự do

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:00
Sáu người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam được thay đổi tội danh, lần lượt hưởng án treo và được trả tự do tại tòa sau hơn 6 năm.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Điều tra vụ người phụ nữ bị xe đầu kéo tông tử vong

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:00
Khi đang đi bộ sang đường, người phụ nữ bị xe đầu kéo tông trúng, văng ra xa và tử vong. Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Thực nghiệm hiện trường vụ thiếu niên 16 tuổi giết người, cướp tài sản

Thứ 2, 05/12/2022 | 19:30
Xảy ra mâu thuẫn sau khi uống hết 4 lít rượu, thiếu niên 16 tuổi giết chết chú họ rồi cướp tài sản của nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Bà Rịa -Vũng Tàu: Công an truy tìm kẻ bắn người đàn ông bị thương ở cổ

Thứ 2, 05/12/2022 | 19:04
Sau khi dùng súng bắn vào nhà khiến ông V. bị thương ở vùng cổ, nhóm đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường, nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Đòi lại tiền cưới khi ly hôn

Thứ 2, 05/12/2022 | 09:00
Vì muốn đòi lại tiền quà cưới, người đàn ông đã dán băng rôn đỏ lên ô tô và mang theo ảnh cưới đến trước cửa nhà vợ cũ để gây áp lực.

Công an đề nghị truy tố nữ chủ tịch Công ty CP Y dược Vimedimex

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:45
Bà Nguyễn Thị Loan đã cấu kết với đồng phạm, lập nhiều công ty "quân xanh" để đấu thầu và trúng thầu khu đất giá trị hơn 500 tỷ đồng ở huyện Đông Anh.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Điều tra vụ người phụ nữ bị xe đầu kéo tông tử vong

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:00
Khi đang đi bộ sang đường, người phụ nữ bị xe đầu kéo tông trúng, văng ra xa và tử vong. Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Kỳ án “tham ô” tại PV Coating và ngày cựu giám đốc được trả tự do

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:00
Sáu người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam được thay đổi tội danh, lần lượt hưởng án treo và được trả tự do tại tòa sau hơn 6 năm.