Đề xuất phân cấp UBND tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông cao tốc

Đề xuất phân cấp UBND tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông cao tốc

Thứ 5, 30/06/2022 | 12:44
Dự thảo đã phân cấp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

Ngày 28/6, Bộ GTVT đã đăng tải "Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc" các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Theo Bộ GTVT, ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước, trong đó có quy định tại mục 3 "Các Nghị định của Chính phủ" thuộc phụ lục kèm theo Nghị quyết có yêu cầu đối với Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc: “Nghiên cứu để sửa đổi Điều 6 theo hướng phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý; nghiên cứu để sửa đổi Điều 20 để làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức giao thông và quản lý, bảo trì đường cao tốc do địa phương đầu tư”.

Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ đang quy định một số nội dung liên quan đến Quỹ bảo trì đường bộ. Tuy nhiên, ngày 13/01/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ, gồm các Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012, Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014, Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016.

Bên cạnh đó, căn cứ ban hành Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ là Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001 đã được sửa đổi, bổ sung bằng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

Đồng thời, sau 8 năm thực hiện, đến nay một số nội dung của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 không còn phù hợp, cần phải sửa đổi, bổ sung các quy định mới để phù hợp với công tác quản lý khai thác đường cao tốc giai đoạn hiện này và thời gian tới.

"Do vậy, để tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ cao tốc và phù hợp với Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ, việc xây dựng Nghị định để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ là cần thiết", Bộ GTVT cho biết.

Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định sửa đổi

Dụ thảo sửa đổi, bổ sung các Điểm, khoản, Điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ để quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông, bao gồm các trường hợp đặc biệt trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của địa phương; kiểm tra, giám sát việc tổ chức khai thác, bảo trì và việc thực hiện phương án tổ chức giao thông đối với các đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Quy định về Trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia và Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến để phù hợp với thực tiễn trong trường hợp các Trung tâm này được đầu tư cùng với tuyến đường cao tốc hoặc đầu tư trong giai đoạn vận hành khai thác tuyến đường; sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế tổ chức hoạt động của các Trung tâm này.

Quy định doanh nghiệp đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh khai thác đường cao tốc thực hiện việc tuần kiểm trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý và làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền doanh nghiệp đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh khai thác đường cao tốc.

Bỏ thủ tục công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác, việc đưa công trình đường cao tốc vào khai thác thực hiện sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, công trình được nghiệm thu hoàn thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Quy định thu phí trên đường cao tốc áp dụng hình thức thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) theo chủ trương hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Quy định việc kết nối với đường cao tốc đang khai thác tuân theo quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia; công tác thỏa thuận khi thực hiện đầu tư tuyến đường kết nối với đường cao tốc đang khai thác, nhằm bảo đảm an toàn giao thông liên kết giữa các tuyến cao tốc do Trung ương đầu tư, địa phương đầu tư hoạc Doanh nghiệp PPP đầu tư được an toàn, thông suốt và thống nhất về trạm thu phí, các vấn đề liên quan khác.

Quy định Bộ Công an chủ trì (trước đây quy định Bộ Giao thông vận tải chủ trì), phối hợp với Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định phối hợp trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý tai nạn, sự cố về giao thông trên đường cao tốc để tăng hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường cao tốc.

Quy định nội dung liên quan đến chi phí cho công tác cứu nạn, cứu hộ, công tác đảm bảo an toàn giao thông trong các hoạt động cứu nạn, cứu hộ trên đường cao tốc nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác, kịp thời, nhanh chóng và chủ động thực hiện công tác tiếp cận hiện trường, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông khi có sự cố trên đường cao tốc; ngăn ngừa các trường hợp sự cố nghiêm trọng, như có thể va chạm liên hoàn khi có phương tiện ở làn xe chạy tốc độ cao không thể di chuyển,…

Quy định cơ quan quản lý đường cao tốc tổ chức thực hiện bảo trì, vận hành khai thác khi sử dụng ngân sách Nhà nước để thay Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm thể hiện việc tăng cường phân giao trách nhiệm, giảm công việc cho các cơ quan Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và phù hợp với pháp luật về xây dựng, bảo trì công trình xây dựng.

Bỏ quy định liên quan đến Quỹ bảo trì đường bộ phù hợp với Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ.

Bãi bỏ nội dung giải thích từ ngữ tại Khoản 8 về Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực và Khoản 9 về Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến của Điều 3. Các nội dung về hai Trung tâm này được quy định cụ thể trong các Điều 7 và Điều 8 của Nghị định sửa đổi.

Bãi bỏ khoản 5 Điều 16. Cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra tai nạn, sự cố trên đường cao tốc: Do việc chia sẻ, điều hành thông tin giao thông đã được quy định tại Điều 8A và Điều 9 của dự thảo Nghị định sửa đổi.

Bãi bỏ Điều 19. Chi phí bảo trì công trình đường cao tốc: Do nguồn chi phí bảo trì công trình đường cao tốc đã được quy định trong Luật Ngân sách Nhà nước đối với đường cao tốc của Nhà nước; quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và quy định tại các hợp đồng PPP, hợp đồng chuyển nhượng đường cao tốc theo quy định của pháp luật khác.

Tuệ Minh

Thu phí thử nghiệm cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đến hết tháng 6

Thứ 5, 23/06/2022 | 14:18
Sau thời gian vận hành bước đầu, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đưa vào thu phí thử nghiệm (không thu tiền) từ 23/6 đến 30/6.

Đắk Nông cam kết bố trí 1.000 tỷ đồng làm cao tốc kết nối Bình Phước

Chủ nhật, 19/06/2022 | 16:18
Tỉnh Đắk Nông cam kết bố trí 1.000 tỷ đồng thực hiện dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, có chiều dài 140km.

Tesla bị cáo buộc dung túng hành vi phân biệt chủng tộc và quấy rối

Thứ 7, 18/06/2022 | 15:04
Nguyên đơn: "Môi trường làm việc độc hại này đã tồn tại trong nội bộ nhiều năm qua và sự thật về văn hóa làm việc của Tesla mới chỉ bị phanh phui gần đây...”
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu

Thứ 5, 11/08/2022 | 15:41
Thông tư mới của Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu nhằm đảm bảo đồng bộ với Nghị định 13/2022 của Chính phủ.

Hà Nội chi hàng chục tỷ đồng cho cán bộ đi học tập thực tế nước ngoài

Thứ 5, 11/08/2022 | 15:28
Thời gian diễn ra trong vòng 4 năm, từ 2022 - 2025, được triển khai ở một số bộ ngành như nội vụ, tài chính, y tế, giáo dục.

Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu

Thứ 4, 10/08/2022 | 21:31
Đây là nội dung tại Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 8/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng đất

Thứ 4, 10/08/2022 | 20:19
Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao.

Siết chặt việc chở hàng hóa sau vụ cuộn thép rơi lún mặt đường

Thứ 4, 10/08/2022 | 19:00
Sau nhiều vụ rơi thép cuộn trên đường, Bộ GTVT đã có chỉ đạo "nóng" về việc đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên đường bộ.
     
Nổi bật trong ngày

Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu

Thứ 4, 10/08/2022 | 21:31
Đây là nội dung tại Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 8/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng đất

Thứ 4, 10/08/2022 | 20:19
Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao.

Siết chặt việc chở hàng hóa sau vụ cuộn thép rơi lún mặt đường

Thứ 4, 10/08/2022 | 19:00
Sau nhiều vụ rơi thép cuộn trên đường, Bộ GTVT đã có chỉ đạo "nóng" về việc đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên đường bộ.

Trà Vinh chi hơn 552 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thứ 4, 10/08/2022 | 14:50
Ngày 10/8, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh này đã chi hơn 522 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ca mắc Covid-19 gia tăng, lo ngại về biến thể phụ mới

Thứ 4, 10/08/2022 | 15:00
Trong một tuần lại đây, ca mắc Covid-19 mới tại Việt Nam tiếp tục tăng, thậm chí có thời điểm trong 3 ngày liên tiếp, số ca mắc mới đều vượt mốc 2.000.