• Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

    Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

    Ngày 20 - 11 là ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày đặc biệt kỷ niệm để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy cô giáo và tôn vinh những người thầy

  • Chưa có bài viết nào thuộc sự kiện này

1 2