Nỗi đau cũng là quà!

Ai cũng từng đau ít nhất một lần trong đời, ai cũng bước qua nó nhưng mỗi người có một cách đi qua nỗi đau không giống nhau. Khi bước qua được thì chúng ta sẽ trưởng thành hơn và rồi tự biến nó thành… món quà.