Ở nhà làm ô sin cho chồng: Phụ nữ đang khiến mình bất hạnh!

Nhiều chị em thường than thở gánh nặng cuộc sống và suốt ngày bị chồng sỉ vả là kẻ ăn bám, vậy tại sao cứ suốt ngày ru rú ở nhà để làm ô sin cho chồng mắng?