Có nên tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu? 1

Kể từ khi phát hiện chồng ngoại tình thì niềm tin và tình yêu của tôi đã không còn, liệu tôi có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân của mình?