Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV - Trang 1 Tin Tức về Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV - Trang 1 mới nhất

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV thảo luận đưa ra quyết sách về Kinh tế- xã hội, Tài chính- ngân sách những vấn đề nóng thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước.