• Ngư dân miền trung nộp đơn khởi kiện Formosa

    Ngư dân miền trung nộp đơn khởi kiện Formosa

    Hàng trăm người dân tập trung tại trụ sở TAND thị xã Kỳ Anh ( Hà Tĩnh )nộp đơn khởi kiện Formosa, vì đã xả thải gây ô nhễm môi trường. Đã có những quan điểm ban. Đã có những quan điểm ban đầu xung quanh sự việc này

  • Chưa có bài viết nào thuộc sự kiện này