Những kinh nghiệm thương yêu, khổ đau và hạnh phúc

Những kinh nghiệm thương yêu, khổ đau và hạnh phúc

Thứ 2, 30/12/2013 | 09:23
Chúng ta ai cũng đã từng thương yêu, nhưng có lẽ ít người có cơ hội tính sổ lại tình thương của mình, xem thử ta đã khổ đau như thế nào trong khi thương, đã hạnh phúc như thế nào trong khi thương, và đã học được gì trong quá trình thương yêu, khổ đau, và hạnh phúc đó.

Thật ra phần lớn trong chúng ta bận rộn rất nhiều và chưa có cơ hội để ngồi lại và làm việc tính sổ ấy. Khi tính sổ như vậy, chúng ta có thể học được rất nhiều từ những kinh nghiệm thương yêu, khổ đau và hạnh phúc của chúng ta.
Chúng ta thương cha, thương mẹ, thương con, thương cháu, thương trời, thương đất. Chúng ta thương nhiều thứ lắm. Mỗi người trong chúng ta nên để ra chừng bẩy ngày không làm gì hết, chỉ ngồi chỉ tính sổ thương yêu mà thôi.

Ta phải nhìn cho sâu, phải thành thật, để có thể bắt đầu thấy được bản chất của tình thương cũng như của những khổ đau, khó khăn, và hạnh phúc mà tình thương ấy đã đem tới. Từ đó chúng ta sẽ rút ra những kinh nghiệm và sẽ chuyển hóa được tình thương để tình thương ấy bớt gây đau khổ cho mình và cho người, và cũng để bắt đầu tạo thêm hạnh phúc cho mình và cho người mình thương.

Thiền++ - Những kinh nghiệm thương yêu, khổ đau và hạnh phúc

Chúng ta thương, nhưng thực sự ít ai biết được bản chất của tình thương. Nếu chúng ta biết thực tập chánh niệm và quán chiếu thì chúng ta sẽ có cơ hội nhiều hơn để hiểu biết và chuyển hóa bản chất của tình thương trong ta.

Nhà văn Pháp Antoine de St. Exupéry, tác giả quyển "Hoàng Tử Bé" (Le Petit Prince), có nói: "Thương nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng" ("Aimer, ce n"est pas se regarder l"un l"autre, c"est regarder ensemble dans la même direction."). Chúng ta thử xét xem lời tuyên bố của ông có đúng không?

Tôi nghĩ là thương nhau mình có thể ngồi nhìn nhau được chứ, miễn là đừng ngồi suốt ngày mà thôi! Lâu lâu phải nhìn nhau, phải nhận diện rằng người thương của mình có mặt. Nhìn nhau ở đây có nghĩa là công nhận sự có mặt của người kia.

Nếu thương mà không công nhận sự có mặt của người kia thì người kia sẽ tủi chết, và sẽ nghĩ là mình không thực sự được thương. Người kia sẽ nói: "Anh ấy không bao giờ để ý đến tôi, anh không bao giờ nhìn mặt tôi, anh không bao giờ ý thức là tôi đang có mặt!" Như vậy không được. Cho nên chúng ta đừng nghe cái ông nhà văn đó xúi dại.

Chúng ta phải biết nhìn nhau và phải tập nhìn có chánh niệm. Nhìn như thế nào và nói như thế nào để người kia biết mình thực sự có mặt cho người đó và người đó thấy sự có mặt của mình đang được công nhận và trân quý. Nếu người mình thương làm như mình không có mặt trên cõi đời này, thì mình sẽ có cảm tưởng là mình không thực sự được thương, là mình đang bị người ấy bỏ quên. Nhìn nhau, vì vậy rất quan trọng.

Sư Ông Làng Mai

Đây là giây phút hạnh phúc

Thứ 4, 25/12/2013 | 16:03
Mỗi ngày, chúng ta thức dậy và lại tiếp tục kỳ vọng về một hạnh phúc trong tương lai. Chỉ có điều, đôi khi sự kỳ vọng ấy cứ kéo chúng ta đi mãi, chẳng còn đủ bình tâm để trải nghiệm từng giây phút sống.

Không chạy tìm hạnh phúc thì sẽ không thấy khổ đau

Thứ 5, 12/12/2013 | 14:16
Khi ngồi thiền, tâm còn bám víu cái gì, mình phải niệm phóng tâm, tức là dù đối tượng phóng tới là thiện hay bất thiện, tịnh hay bất tịnh, chánh hay tà đều phải buông. Đã buông thì chánh hay tà không còn kẹt vào. Buông tất cả chánh tà, mình không còn thấy cái gì gọi là chánh cái gì gọi là tà, chỉ có thực tại hiện tiền.

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:25
Mỗi người hiện hữu giữa cuộc đời này, đều có hoàn cảnh sống khác nhau; người thì của cải dư thừa, ăn ngon mặc đẹp, ngược lại có những kẻ nghèo khổ thiếu thốn mọi bề.

Đo đạc hạnh phúc

Chủ nhật, 17/11/2013 | 20:13
Hình như chưa bao giờ người ta nói nhiều về hạnh phúc như bây giờ! Một hôm mở tờ báo, mọi người chưng hửng, rồi tủm tỉm cười: Việt Nam mình hạnh phúc nhất châu Á, đứng hàng thứ 12 trên thế giới, trong khi đó, Singapore “thần tượng” lại đứng hạng bét châu Á, vào hàng thứ 131 của thế giới!

Hạnh phúc thật sự của người tiêu dùng là gì?

Thứ 4, 06/11/2013 | 08:13
Vì sống nhờ vào thực phẩm nên con người phải dùng đến những phương tiện và đường lối khác nhau, như thiện hay bất thiện, để đối phó với nhu cầu căn bản này.

'Hạnh phúc là thái độ chứ không phải là trạng thái'

Thứ 3, 29/10/2013 | 14:25
Sau chuyến đi tham dự buổi nói chuyện của Thượng tọa Thích Viên Minh, trụ trì chùa Bửu Long tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Trương Thị Như Quỳnh (Công ty IDT) đã chia sẻ những điều mà bản thân thấy tâm đắc quan điểm của thầy về hạnh phúc.

Đây là giây phút hạnh phúc

Thứ 4, 25/12/2013 | 16:03
Mỗi ngày, chúng ta thức dậy và lại tiếp tục kỳ vọng về một hạnh phúc trong tương lai. Chỉ có điều, đôi khi sự kỳ vọng ấy cứ kéo chúng ta đi mãi, chẳng còn đủ bình tâm để trải nghiệm từng giây phút sống.

Không chạy tìm hạnh phúc thì sẽ không thấy khổ đau

Thứ 5, 12/12/2013 | 14:16
Khi ngồi thiền, tâm còn bám víu cái gì, mình phải niệm phóng tâm, tức là dù đối tượng phóng tới là thiện hay bất thiện, tịnh hay bất tịnh, chánh hay tà đều phải buông. Đã buông thì chánh hay tà không còn kẹt vào. Buông tất cả chánh tà, mình không còn thấy cái gì gọi là chánh cái gì gọi là tà, chỉ có thực tại hiện tiền.

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:25
Mỗi người hiện hữu giữa cuộc đời này, đều có hoàn cảnh sống khác nhau; người thì của cải dư thừa, ăn ngon mặc đẹp, ngược lại có những kẻ nghèo khổ thiếu thốn mọi bề.

Đo đạc hạnh phúc

Chủ nhật, 17/11/2013 | 20:13
Hình như chưa bao giờ người ta nói nhiều về hạnh phúc như bây giờ! Một hôm mở tờ báo, mọi người chưng hửng, rồi tủm tỉm cười: Việt Nam mình hạnh phúc nhất châu Á, đứng hàng thứ 12 trên thế giới, trong khi đó, Singapore “thần tượng” lại đứng hạng bét châu Á, vào hàng thứ 131 của thế giới!

Hạnh phúc thật sự của người tiêu dùng là gì?

Thứ 4, 06/11/2013 | 08:13
Vì sống nhờ vào thực phẩm nên con người phải dùng đến những phương tiện và đường lối khác nhau, như thiện hay bất thiện, để đối phó với nhu cầu căn bản này.

'Hạnh phúc là thái độ chứ không phải là trạng thái'

Thứ 3, 29/10/2013 | 14:25
Sau chuyến đi tham dự buổi nói chuyện của Thượng tọa Thích Viên Minh, trụ trì chùa Bửu Long tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Trương Thị Như Quỳnh (Công ty IDT) đã chia sẻ những điều mà bản thân thấy tâm đắc quan điểm của thầy về hạnh phúc.