Hai đối tượng tàng trữ gần 200kg ngà voi có bị xử lý hình sự?

Công an kiểm tra nhà hai đối tượng phát hiện gần 200kg ngà voi. Theo quy định, các đối tượng bị xử lý ra sao?