Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt

Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt

Thứ 5, 28/05/2020 | 12:00
Mỗi biển báo mang những ý nghĩa khác nhau, tài xế cần nhớ các loại biển cấm mới nhất để tránh bị csgt xử phạt.

Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019 do Bộ GTVT ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7 quy định nhiều loại biển cấm mà tài xế cần biết.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt

Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt. (Ảnh minh họa)

Dưới đây là ý nghĩa các loại biển báo cấm sẽ giúp tài xế hiểu rõ hơn, đồng thời tránh được vi phạm do chưa hiểu rõ ý nghĩa của các loại biển báo.

Biển số P.101 "Đường cấm"

Để báo đường cấm các loại phương tiện đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.101 "Đường cấm".

Nếu đường cấm vì lý do đường, cầu bị tắc thì biển cấm đặt ở giữa phần xe chạy kèm theo có hàng rào chắn ngang trước phần xe chạy như quy định ở Điều 82, các xe được ưu tiên cũng không được phép đi vào.

Nếu đường cấm cả người đi bộ, đặt thêm biển số P.112 "Cấm người đi bộ" (ở trong khu đông dân cư) hoặc kéo dài hàng rào chắn ngang suốt cả nền đường (ở ngoài khu đông dân cư).

Nếu đường cấm vì những lý do khác nhưng cầu, đường vẫn sử dụng được thì biển đặt ở giữa đường nhưng không đặt hàng rào chắn.

Nếu phần xe chạy quá hẹp, biển đặt ở giữa phần xe chạy sẽ làm cản trở những xe được phép ra vào đường cấm thì đặt biển ở mép phần xe chạy.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 2).

Biển số P.102 "Cấm đi ngược chiều"

Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.102 "Cấm đi ngược chiều". Người đi bộ được phép đi trên vỉa hè hoặc lề đường.

Chiều đi ngược lại với chiều đặt biển P.102 là lối đi thuận chiều, các loại xe được phép đi do đó phải đặt biển chỉ dẫn số I.407a hoặc đặt biển R302 a, hoặc R302 b ở đầu dải phân cách).

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 3).

Biển số P.103a "Cấm xe ô tô", Biển số P.103b và P.103c "Cấm xe ô tô rẽ phải" và "Cấm xe ô tô rẽ trái"

Để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.103 "Cấm xe ô tô".

Nếu đường cấm vì lý do đường, cầu bị yếu, có thể đặt hàng rào chắn hay chướng ngại vật trong phần đường xe chạy.

Để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng rẽ phải hay rẽ trái, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.103b "Cấm xe ô tô rẽ phải" hay biển số P.103c "Cấm xe ô tô rẽ trái".

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 4).

Biển số P.103a

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 5).

Biển số P.103b

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 6).

Biển số P.103c

Biển số P.104 "Cấm xe máy"

Để báo đường cấm các loại xe máy, trừ các xe được ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.104 "Cấm xe máy". Biển không có giá trị cấm những người dắt xe máy.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 7).

Biển số P.105 "Cấm xe ô tô và xe máy"

Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và xe máy đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.105 "Cấm xe ô tô và xe máy".

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 8).

Biển số P.106 (a,b) "Cấm xe ô tô tải" và Biển số P.106c "Cấm các xe chở hàng nguy hiểm”

Để báo đường cấm các loại xe ô tô tải trừ các xe được ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.106a "Cấm xe ô tô tải". Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển số P.106a.

Để báo đường cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn một giá trị nhất định, đặt biển số P.106b. Biển có hiệu lực cấm các xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn giá trị chữ số ghi trong biển (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe). Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.

Để báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm, đặt biển số P.106c.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 9).

Biển số P.106a

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 10).

Biển số P.106b

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 11).

Biển số P.106c

Biển số P.107 "Cấm xe ôtô khách và xe ô tô tải"

Để báo đường cấm xe ô tô chở khách và các loại xe ô tô tải kể cả các loại máy kéo và xe máy chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.107 "Cấm xe ô tô khách và xe ô tô tải".

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 12).

Biển số P.107a "Cấm xe ô tô khách"

Để báo đường cấm ô tô chở khách đi qua trừ các xe ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.107a “Cấm xe ô tô khách”. Biển này không cấm xe buýt.

Trường hợp cấm xe khách theo số chỗ ngồi thì sử dụng biển phụ ghi số chỗ ngồi đối với các xe cần cấm hoặc ghi số chỗ ngồi vào biểu tượng xe bằng chữ trắng.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 13).

Biển số P.107b "Cấm xe ô tô taxi"

Để báo đường cấm xe ô tô taxi đi lại, đặt biển P.107b “Cấm xe ô tô taxi”. Trường hợp cấm xe ô tô taxi theo giờ thì đặt biển phụ ghi giờ cấm.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 14).

Biển số P.108 "Cấm xe kéo rơ-moóc"

Để báo đường cấm các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả xe máy, máy kéo, ô tô khách kéo theo rơ-moóc đi lại, trừ loại ô tô sơ-mi-rơ-moóc và các xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo quy định, đặt biển số P.108 "Cấm xe ô tô, máy kéo kéo rơ-moóc".

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 15).

Biển số P.108a "Cấm xe sơ-mi rơ-moóc"

Để báo đường cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc và các xe kéo rơ- moóc trừ các xe được ưu tiên (có dạng xe sơ-mi rơ-moóc hoặc có kéo theo rơ-moóc) theo quy định, đặt biển số P.108a "Cấm xe sơ-mi rơ-moóc".

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 16).

Biển số P.109 "Cấm máy kéo"

Để báo đường cấm các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua, đặt biển số P.109 "Cấm máy kéo".

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 17).

Biển số P.110a "Cấm xe đạp" và Biển số P.110b "Cấm xe đạp thồ"

Để báo đường cấm xe đạp đi qua, đặt biển số P.110a "Cấm xe đạp". Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp.

Để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua, đặt biển số P.110b "Cấm xe đạp thồ". Biển này không cấm người dắt loại xe này.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 18).

Biển số P.110a

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 19).

Biển số P.110b

Biển số P.111a "Cấm xe gắn máy", biển số P.111 (b,c) "Cấm xe ba bánh loại có động cơ" và biển số P.111d "Cấm xe ba bánh loại không có động cơ"

Để báo đường cấm xe gắn máy đi qua, đặt biển số P.111a "Cấm xe gắn máy". Biển không có giá trị đối với xe đạp.

Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xe xích lô máy, xe lôi máy, v.v... đặt biển số P.111b hoặc P.111c "Cấm xe ba bánh loại có động cơ".

Để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xe xích lô, xe lôi đạp, v.v... đặt biển số P.111d "Cấm xe ba bánh loại không có động cơ".

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 20).

Biển số P.111a

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 21).

Biển số P.111b

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 22).

Biển số P.111c

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 23).

Biển số P.111d

Biển số P.112 "Cấm người đi bộ"

Để báo đường cấm người đi bộ qua lại, đặt biển số P.112 "Cấm người đi bộ".

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 24).

Biển số P.113 "Cấm xe người kéo, đẩy"

Để báo đường cấm xe thô sơ, chuyển động do người kéo, đẩy đi qua, đặt biển số P.113 "Cấm xe người kéo, đẩy". Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người tàn tật.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 25).

Biển số P.114 "Cấm xe súc vật kéo"

Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua, đặt biển số P.114 "Cấm xe súc vật kéo".

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 26).

Biển số P.115 "Hạn chế trọng tải toàn bộ xe"

Để báo đường cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có trọng tải toàn bộ xe (trọng tải bản thân xe cộng với khối lượng người, hành lý và hàng hóa xếp trên xe) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua, đặt biển số P.115 "Hạn chế trọng tải toàn bộ xe".

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 27).

Biển số P.116 "Hạn chế tải trọng trên trục xe"

Để báo đường cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có trọng tải toàn bộ xe (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe (tải trọng trục xe) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua, đặt biển số P.116 "Hạn chế tải trọng trên trục xe".

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 28).

Biển số P.117 "Hạn chế chiều cao"

Để báo hạn chế chiều cao của xe, đặt biển số P.117 "Hạn chế chiều cao".

Biển số P.117 có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo quy định (chiều cao tính từ mặt đường, mặt cầu đến điểm cao nhất của xe hoặc hàng).

Trị số ghi trên biển là khoảng cách từ điểm cao nhất của mặt đường đến điểm thấp nhất của chướng ngại vật vượt trên đường (chiều cao tĩnh không) trừ đi 0,5 m. Cho phép làm tròn số đến 0,1 m theo hướng điều chỉnh tăng (ví dụ: chiều cao thực là 4,65 m; trị số ghi trên biển là: 4,65 - 0,5 = 4,15 làm tròn = 4,2 m).

Tất cả những vị trí trên đường có chiều cao tĩnh không dưới 4,75 m, đặt biển P.117 và biển W.239b. Trường hợp các vị trí có chiều cao tĩnh không từ 4,75 m đến 5,5 m và các vị trí tĩnh không giới hạn trên đường dân sinh (cống, hầm chui dân sinh,...), chỉ cần đặt biển W.239b để cảnh báo chiều cao tĩnh không thực tế của các điểm bị hạn chế. Đối với các vị trí có chiều cao tĩnh không trên 5,5 m, không cần đặt biển báo.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 29).

Biển số P.118 "Hạn chế chiều ngang xe"

Để báo hạn chế chiều ngang của xe, đặt biển số P.118 "Hạn chế chiều ngang xe".

Biển số P.118 có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

Số ghi trên biển là khoảng cách theo chiều ngang ở trạng thái tĩnh nhỏ nhất của vật chướng ngại trên đường trừ đi 0,4 m.

Những vị trí trên đường có chướng ngại vật mà khoảng cách theo chiều ngang ở trạng thái tĩnh nhỏ hơn 3,2 m, đặt biển số P.118.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 30).

Biển số P.119 "Hạn chế chiều dài xe"

a) Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua, đặt biển số P.119 "Hạn chế chiều dài xe".

b) Trị số ghi trên biển là chỉ độ dài cho phép lớn nhất tính bằng mét đối với xe đơn chiếc nhằm ngăn ngừa khả năng gây ách tắc giao thông.

c) Biển được đặt ở những đoạn đường có bán kính đường cong nằm nhỏ, đèo dốc quanh co hoặc ở những đoạn đường mà xe có chiều dài lớn, gây nguy hiểm.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 31).

Biển số P.120 "Hạn chế chiều dài xe cơ giới kéo theo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc"

Để báo đường cấm các loại xe cơ giới kéo theo moóc kể cả ô tô sơ-mi-rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua, đặt biển số P.120 "Hạn chế chiều dài xe cơ giới kéo theo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ moóc".

Trị số ghi trên biển là chỉ độ dài cho phép lớn nhất tính bằng mét đối với toàn bộ chiều dài đoàn xe kể cả hàng.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 32).

Biển số P.121 "Cự ly tối thiểu giữa hai xe"

Để báo xe ô tô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu, đặt biển số P.121 "Cự ly tối thiểu giữa hai xe".

Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ô tô kể cả xe được ưu tiên theo quy định đi cách nhau một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

Chiều dài có hiệu lực của biển số P.121 được báo bằng biển số S.501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt dưới biển chính (hoặc từ vị trí đặt biển đến vị trí đặt biển số P.135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 33).

Biển số R.122 "Dừng lại"

Để báo các xe (cơ giới và thô sơ) dừng lại, đặt biển số R.122 "Dừng lại". Đây là biển hiệu lệnh dạng đặc biệt.

Biển có hiệu lực buộc các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả xe được ưu tiên theo quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn cờ) cho phép đi. Trong trường hợp trên đường không đặt tín hiệu đèn cờ, không có người điều khiển giao thông hoặc các tín hiệu đèn không bật sáng thì người tham gia giao thông chỉ được phép đi khi trên đường không còn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo quyền ưu tiên rẽ tại nơi giao nhau cho người tham gia giao thông ưu tiên, đặt trên đường không ưu tiên biển số R.122 kèm theo biển số S.506b "Hướng đường ưu tiên" bên dưới. Biển có hiệu lực bắt buộc người tham gia giao thông trên đường không ưu tiên phải nhường đường (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định) cho xe trên đường ưu tiên được đi trước qua vị trí giao nhau.

Khi tầm nhìn tại nơi đường giao nhau không đảm bảo, cần bố trí biển số R.122 kết hợp với biển phụ ghi chữ “Dừng lại quan sát” và vạch sơn gờ giảm tốc trên đường không ưu tiên.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 34).

Biển số P.123a "Cấm rẽ trái" và Biển số P.123b "Cấm rẽ phải"

Để báo cấm rẽ trái hoặc rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau, đặt biển số P.123a "Cấm rẽ trái" hoặc biển số P.123b "Cấm rẽ phải". Biển không có giá trị cấm quay đầu xe.

Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía trái hoặc phía phải trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Trước khi đặt biển cấm rẽ, có thể đặt biển chỉ dẫn hướng đi thích hợp.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 35).

Biển số P.123a

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 36).

Biển số P.123b

Biển số P.124 (a,b) "Cấm quay đầu xe", biển số P.124c "Cấm rẽ trái và quay đầu xe”, biển số P.124d "Cấm rẽ phải và quay đầu xe”, biển số P.124e "Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe” và biển số P.124f "Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe”

Để báo cấm các loại xe quay đầu (theo kiểu chữ U), đặt biển số P.124a "Cấm quay đầu xe". Chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm quay đầu xe.

Để báo cấm xe ô tô quay đầu (theo kiểu chữ U), đặt biển số P.124b "Cấm ô tô quay đầu xe". Chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm xe ô tô quay đầu.

Để báo cấm các loại xe rẽ trái đồng thời cấm quay đầu, đặt biển P.124c “Cấm rẽ trái và quay đầu xe”.

Để báo cấm các loại xe rẽ phải đồng thời cấm quay đầu, đặt biển P.124d “Cấm rẽ phải và quay đầu xe”.

Để báo cấm xe ô tô rẽ trái và đồng thời cấm quay đầu, đặt biển P.124e “Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe”.

Để báo cấm xe ô tô rẽ phải và đồng thời cấm quay đầu, đặt biển P.124f “Cấm ôtô rẽ phải và quay đầu xe”.

Biển số P.124a có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) và biển số P.124b có hiệu lực cấm xe ô tô và xe máy 3 bánh (side car) quay đầu (theo kiểu chữ U) trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển không có giá trị cấm rẽ trái để đi sang hướng đường khác.

Nếu đặt biển "Cấm quay đầu xe" hay biển "Cấm ô tô quay đầu xe" ở một đoạn đường không phải là nơi đường giao nhau thì vị trí bắt đầu cấm, dùng biển số S.503d "Hướng tác dụng của biển" đặt bên dưới biển chính.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 37).

Biển số P.124a

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 38).
Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 39).
Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 40).

Biển số P.125 "Cấm vượt"

Để báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau, đặt biển số P.125 "Cấm vượt".

Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe được ưu tiên theo quy định) nhưng được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.

Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số P.133 "Hết cấm vượt" hoặc đến vị trí đặt biển số P.135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 41).

Biển số P.126 "Cấm xe ô tô tải vượt"

Để báo cấm các loại ô tô tải vượt xe cơ giới khác, đặt biển số P.126 "Cấm xe ô tô tải vượt".

Biển có hiệu lực cấm các loại ôtô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn 3.500 kg kể cả các xe được ưu tiên theo quy định vượt xe cơ giới khác. Được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.

Biển không có giá trị cấm các loại xe cơ giới khác vượt nhau và vượt ô tô tải.

Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số DP.133 "Hết cấm vượt" hoặc đến vị trí đặt biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 42).

Biển số P.127 "Tốc độ tối đa cho phép"

Để báo tốc độ tối đa cho phép các xe cơ giới chạy, đặt biển số P.127 "Tốc độ tối đa cho phép".

Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Người điều khiển phương tiện căn cứ vào điều kiện cụ thể khác như khí hậu thời tiết tình trạng mặt đường, tình hình giao thông, phương tiện, điều kiện sức khỏe để điều khiển phương tiện với tốc độ phù hợp, an toàn và không quá giá trị ghi trên biển.

Số ghi trên biển tốc độ tối đa cho phép tính bằng km/h và tùy theo tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc điều kiện khai thác thực tế của đường mà quy định cho phù hợp. Khi không có các nghiên cứu cụ thể, có thể tham khảo toán đồ trên Hình B.27a để xác định giá trị tốc độ tối đa cho phép cho từng hướng đường.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 43).

Biển số P.127a "Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm"

Khi cần quy định tốc độ tối đa về ban đêm cho các phương tiện, đặt biển số P.127a “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”.

Áp dụng biển số P.127a cho một số trường hợp qua khu đông dân cư vào ban đêm nhằm mục đích nâng cao tốc độ vận hành khi đường ít xe chạy. Biển chỉ có hiệu lực trong thời gian ghi trên biển và trong phạm vi từ vị trí đặt biển đến vị trí biển số R.421 “Hết đoạn đường qua khu đông dân cư”. Biển được đặt sau vị trí biển số R.420 “Đoạn đường qua khu đông dân cư”.

Số ghi trên biển tốc độ tối đa cho phép lớn nhất về ban đêm tính bằng km/h và không lớn hơn 80 km/h. Người tham gia giao thông về ban đêm không được vượt quá giá trị tốc độ ghi trên biển trừ một số trường hợp ưu tiên được quy định. Trong phạm vi hiệu lực của biển P.127a ”Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”, nếu gặp biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” thì người lái phải tuân thủ theo giá trị tốc độ tối đa quy định ghi trên biển số P.127.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 44).

Biển số P.127b "Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường"

Khi quy định tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường, nếu chỉ sử dụng biển đặt bên đường hoặc trên cột cần vươn hay giá long môn, sử dụng biển số P.127b. Xe chạy trên làn nào phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó.

Biển số P.127b là biển hình chữ nhật nền màu xanh, trên đó thể hiện tốc độ tối đa trên các làn đường. Biển đặt bên đường hoặc treo trên giá long môn, cột cần vươn.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 45).

Biển số P.127c "Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường"

Khi quy định tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường, sử dụng biển số P.127c. Các loại phương tiện phải đi đúng làn đường và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó.

Biển số P.127c là biển hình chữ nhật nền màu xanh, trên đó thể hiện tốc độ tối đa trên các làn đường. Biển đặt bên đường hoặc treo trên cột cần vươn hay giá long môn. Biểu tượng trên biển có thể thay đổi theo điều kiện sử dụng thực tế.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 46).

Biển số P.128 "Cấm sử dụng còi"

Để báo cấm các loại xe sử dụng còi, đặt biển số P.128 "Cấm sử dụng còi".

Chiều dài có hiệu lực của biển cấm sử dụng còi được báo bằng biển số S.501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt dưới biển chính (hoặc từ vị trí đặt biển đến vị trí đặt biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 47).

Biển số P.129 "Kiểm tra"

Để báo nơi đặt trạm kiểm tra; các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định, đặt biển số P.129 “Kiểm tra”.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 48).

Biển số P.130 "Cấm dừng xe và đỗ xe"

Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe, đặt biển số P.130 "Cấm dừng xe và đỗ xe".

Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường có đặt biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Đối với các loại xe ô tô buýt chạy theo hành trình quy định được hướng dẫn vị trí dừng thích hợp.

Hiệu lực cấm của biển bắt đầu từ vị trí đặt biển đến nơi đường giao nhau hoặc đến vị trí quy định đỗ xe, dừng xe (hoặc đến vị trí đặt biển số P.135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng). Nếu cần thể hiện đặc biệt thì vị trí bắt đầu cấm phải dùng biển số S.503f và vị trí kết thúc, dùng biển số S.503d "Hướng tác dụng của biển" đặt bên dưới biển chính.

Trong trường hợp chỉ cấm dừng, đỗ xe vào thời gian nhất định thì dùng biển số S.508 (a, b).

Trong phạm vi có hiệu lực của biển, nếu có chỗ mở dải phân cách cho phép xe quay đầu thì cần đặt thêm biển số P.130 nhắc lại.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 49).

Biển số P.131 (a,b,c) "Cấm đỗ xe"

Để báo nơi cấm đỗ xe trừ các xe được ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.131 (a,b,c) "Cấm đỗ xe".

Biển số P.131a có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển.

Biển số P.131b có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ và biển số P.131c vào những ngày chẵn.

Hiệu lực cấm và thời gian cấm đỗ xe áp dụng theo quy định tại điểm c, d mục B.30 đối với biển số P.130.

Trong phạm vi có hiệu lực của biển, nếu có chỗ mở dải phân cách cho phép xe quay đầu thì cần đặt thêm biển nhắc lại.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 50).
Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 51).
Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 52).

Biển số P.132 "Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp"

Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định khi thấy biển số P.132 phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua các đoạn đường hẹp hoặc cầu hẹp, đặt biển số P.132 "Nhường đường cho xe cơ giới ngược chiều qua đường hẹp".

Biển có hiệu lực đối với các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả xe được ưu tiên theo quy định khi đi vào các đoạn đường hẹp có đặt biển số P.132 và trên hướng ngược lại đang có các loại xe cơ giới đi tới thì phải dừng lại ở vị trí thích hợp để nhường đường.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 53).

Biển số DP.133 "Hết cấm vượt"

Để báo hết đoạn đường cấm vượt, đặt biển số DP.133 "Hết cấm vượt" (hoặc đặt biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

Biển có tác dụng báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của các biển số P.125 và biển số P.126 hết tác dụng. Các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 54).

Biển số DP.134 "Hết tốc độ tối đa cho phép"

a) Đến hết đoạn đường tốc độ tối đa, đặt biển số DP.134 "Hết tốc độ tối đa cho phép" (hoặc đặt biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

b) Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển số P.127 hết tác dụng. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 55).

Biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm"

Đến hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực, đặt biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm".

Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển số P.121 và nhiều biển cấm khác từ biển số P.125 đến biển số P.131 (a,b,c) được đặt trước đó cùng hết tác dụng.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 56).

 Biển số P.136 "Cấm đi thẳng"

Đường ở phía trước cấm tất cả các loại xe (trừ xe ưu tiên theo qui định) đi thẳng, đặt biển số P.136 "Cấm đi thẳng". Biển được đặt ở vị trí ngay trước nút giao của đường cấm đi thẳng. Nếu có quy định cấm về thời gian và loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 57).

Biển số P.137 "Cấm rẽ trái, rẽ phải"

Các ngả đường phía trước cấm tất cả các loại xe (trừ xe ưu tiên theo quy định) rẽ trái hay rẽ phải, đặt biển số P.137 "Cấm rẽ trái, rẽ phải". Biển được đặt ở vị trí ngay trước nút giao của đường cấm rẽ phải, rẽ trái. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.

- Vạch chéo màu đỏ đè lên mũi tên màu đen.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 58).

Biển số P.138 "Cấm đi thẳng, rẽ trái"

Biểu thị đường qua nút giao cấm tất cả các loại xe (trừ xe ưu tiên theo quy định) đi thẳng, rẽ trái, đặt biển số P.138 "Cấm đi thẳng, rẽ trái"; biển đặt ở vị trí ngay trước nút giao. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 59).

Biển số P.139 "Cấm đi thẳng, rẽ phải"

Biểu thị đường qua nút giao cấm tất cả các loại xe (trừ xe ưu tiên theo quy định) đi thẳng, rẽ phải, đặt biển số P.139 "Cấm đi thẳng, rẽ phải"; biển đặt ở vị trí ngay trước nút giao. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 60).

Biển số P.140 "Cấm xe công nông và các loại xe tương tự"

Để báo đường cấm xe công nông, đặt biển số 140 “Cấm xe công nông và các loại xe tương tự”

Chính sách - Những loại biển báo cấm mà tài xế cần nhớ để tránh bị xử phạt (Hình 61).

Hoàng Mai

Trường hợp thi tuyển công chức được miễn ngoại ngữ mới nhất

Thứ 5, 28/05/2020 | 07:30
Khi thi tuyển công chức, người dự thi phải đáp ứng điều kiện về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học. Trong một số trường hợp sau đây, người đăng ký dự thi có thể được miễn ngoại ngữ.

Các bệnh được hưởng BHXH 1 lần cập nhật mới nhất

Thứ 5, 28/05/2020 | 08:30
Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Trong đó có quy định về danh sách các bệnh được hưởng BHXH một lần.

Mua nhà đất chung sổ đỏ, sổ hồng có được tách sổ không? Thủ tục thế nào?

Thứ 4, 27/05/2020 | 16:17
Nhà đất có chung sổ đỏ, sổ hồng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, rắc rối về mặt pháp lý, nhất là trong vấn đề tách thửa. Nhiều người chấp nhận mua loại tài sản này bởi có giá rẻ hơn so với thị trường và hy vọng sẽ tách được thửa riêng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Quy định mới nhất về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế

Thứ 2, 16/01/2023 | 07:00
Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp cho người tham gia BHYT và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi theo quy định của luật BHYT

Đề xuất tăng phí sát hạch cấp giấy phép lái xe

Chủ nhật, 15/01/2023 | 19:58
Bộ Tài chính đề xuất tăng mức phí sát hạch lái xe 10%-20% so với mức phí hiện hành, riêng sát hạch lái mô tô tăng khoảng 50%.

Xây dựng mô hình quản lý chất thải tại 5 vùng nuôi trồng thuỷ sản

Thứ 2, 09/01/2023 | 15:52
Tổng cục Thuỷ sản là đơn vị triển khai xây dựng hoạt động quản lý chất thải tại 5 vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung các đối tượng đại diện 3 miền Bắc - Trung - Nam.

BHXH tự nguyện năm 2023: Đối tượng, mức đóng thế nào?

Thứ 2, 09/01/2023 | 11:47
Một trong những cách để NLĐ tự do được hưởng lương hưu chính là tham gia BHXH tự nguyện. Vậy mức đóng BHXH tự nguyện năm 2023 được tính thế nào?

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ 5, 05/01/2023 | 20:48
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung, Hội Luật gia Hà Tĩnh còn góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hà Tĩnh trong năm.