Uber sẽ "bỏ rơi" Việt Nam và cả thị trường châu Á?

Nhà đầu tư chính của Uber là Softbank nhiều khả năng là "tác giả" của màn ép buộc bỏ rơi nói trên.