Apple không sản xuất đủ iPhone X cho đợt mở bán đầu tiên

iPhone X mở bán chính thức vào ngày 3/11 tới và lượng máy Apple sản xuất ra theo dự đoán của các chuyên gia sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu.