Thách thức danh hài: Bà nội trợ mười năm chưa ra đường khiến Trấn Thành cười không ngớt

Với phong thái diễn hài chậm mà chắc bà nội trợ "10 năm chưa ra đường" này đã khiến Trấn Thành và Trường Giang cười không ngớt.