"Dở khóc dở cười" với yêu cầu bạn gái phải biết phân loại rác của thầy giáo Hà Tĩnh

Mong muốn bạn gái biết phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định, Văn Thọ khiến ông mai - bà mối phải "dở khóc dở cười".