Clip: Xe khách vượt ẩu, suýt đấu đầu ô tô trên đèo Thung Khe

Cố tình vượt ẩu, chạy lấn làn trên đường đèo, chiếc xe khách suýt đấu đầu ô tô trên đèo Thung Khe.