Clip: Mánh khóe của “ông trùm” buôn súng xuyên Bắc Nam

Mua “hàng nóng” từ khu vực biên giới phía Bắc, Hoàng cất giấu tại tiệm Internet, rồi rao bán công khai trên mạng cho những đối tượng nguy hiểm.