Clip: Người phụ nữ tự ý kéo barie rồi vượt qua đường ray khi tàu sắp đến

Trong lúc các phương tiện đang dừng lại chờ tàu di chuyển qua thì một người phụ nữ đã tự ý kéo barie ra rồi băng qua đường ray.