Phí sinh hoạt ở 10 thành phố rẻ nhất thế giới

Trong top 10 thành phố trên thế giới có giá sinh hoạt rẻ nhất, có đến 6 đại diện của châu Á.

Bảng xếp hạng các thành phố về giá cả sinh hoạt của tạp chí Economist được thực hiện 2 năm một lần, dựa trên 160 loại hàng hóa và dịch vụ khác nhau, bao gồm ăn uống, quần áo, nhà ở, giao thông, điện nước và học phí trường tư.

Đặc biệt, một nửa trong số 10 thành phố rẻ nhất thế giới màEconomist xếp hạng là những thành phố có nền kinh tế yếu kém, bất bình đẳng thu nhập cao và bất ổn chính trị.

10. Tehran, Iran
Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 58

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,55 USD
5 năm trước: 0,24 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: Không rõ
5 năm trước: Không rõ

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 2,53 USD
5 năm trước: 1,88 USD

Giá 1 lít xăng không chì:
Hiện nay: 0,53 USD
5 năm trước: 0,11 USD

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 58

9. Jeddah, Saudi Arabia
Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 57

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,33 USD
5 năm trước: 1,10 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: Không rõ
5 năm trước: Không rõ

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 2,40 USD
5 năm trước: 1,60 USD

Giá 1 lít xăng không chì:
Hiện nay: 0,13 USD
5 năm trước: 0,16 USD

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 57

8. Panama City, Panama

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 56

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 3,34 USD
5 năm trước: 1,95 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 6,92 USD
5 năm trước: 11,00 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 4,08 USD
5 năm trước: 1,43 USD

Giá 1 lít xăng không chì:
Hiện nay: 1,15 USD
5 năm trước: 0,83 USD

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 56

7. Colombo, Sri Lanka
Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 55

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 2,27 USD
5 năm trước: 1,17 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 12,35 USD
5 năm trước: 10,53 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 3,78 USD
5 năm trước: 2,53 USD

Giá 1 lít xăng không chì:
Hiện nay: 1,17 USD
5 năm trước: 1,04 USD

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 55

6. Bucharest, Romania

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 54 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,92 USD
5 năm trước: 2,31 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 3,77 USD
5 năm trước: 4,89 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 3,59 USD
5 năm trước: 2,03 USD

Giá 1 lít xăng không chì:
Hiện nay: 1,17 USD
5 năm trước: 1,04 USD

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 54 (đồng hạng)

5. Algiers, Algeria

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 54 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,89 USD
5 năm trước: 2,35 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 11,28 USD
5 năm trước: 6,49 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 5,01 USD
5 năm trước: 3,51 USD

Giá 1 lít xăng không chì:
Hiện nay: 0,28 USD
5 năm trước: 0,33 USD

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 54 (đồng hạng)

4. Kathmandu, Nepal

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 50

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,21 USD
5 năm trước: 0,81 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 21,33 USD
5 năm trước: 16,05

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 1,69
5 năm trước: 1,38 USD

Giá 1 lít xăng không chì:
Hiện nay: 1,41 USD
5 năm trước: 1,03 USD

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 50

3. New Delhi,Ấn Độ

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 48

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,11 USD
5 năm trước: 0,88 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 21,38 USD
5 năm trước: 41,78 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 2,08 USD
5 năm trước: 2,05 USD

Giá 1 lít xăng không chì:
Hiện nay: 1,24 USD
5 năm trước: 1,07 USD

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 48

2. Mumbai, Ấn Độ

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 44 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 0,86 USD
5 năm trước: 0,95 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 23,82 USD
5 năm trước: 27,03 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 1,79 USD
5 năm trước: 2,01 USD

Giá 1 lít xăng không chì:
Hiện nay: 1,38 USD
5 năm trước: 1,20 USD

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 44 (đồng hạng)

1. Karachi, Pakistan

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 44 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,76 USD
5 năm trước: 1,86 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 14,79 USD
5 năm trước: 11,15 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 1,73 USD
5 năm trước: 1,32 USD

Giá 1 lít xăng không chì:
Hiện nay: 1,23 USD
5 năm trước: 0,89 USD

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 44 (đồng hạng)

Hải Anh (t/h)

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thế giới xem nhiều

  • Clip: S-300 Nga rơi ngược trở lại ống phóng, phá tan xe điều khiển

    Clip: S-300 Nga rơi ngược trở lại ống phóng, phá tan xe điều khiển

  • Syria: 30 khu phố, 65% lãnh thổ đông Aleppo dưới kiếm soát của SAA

    Syria: 30 khu phố, 65% lãnh thổ đông Aleppo dưới kiếm soát của SAA

  • Syria: NDF dùng B-10 bắn sập tòa nhà lính bắn tỉa phiến quân ẩn nấp

    Syria: NDF dùng B-10 bắn sập tòa nhà lính bắn tỉa phiến quân ẩn nấp