Nước mắt BOT

Cả nước khắp các miền Bắc – Trung - Nam đang và đã tẩy chay tôi. Người ta giận dữ mỗi lần nhìn thấy mặt tôi. Tôi thật sự rất buồn. Tôi muốn khóc quá mà không khóc được!