Có nên đóng "thủ công" các ứng dụng điện thoại ngay sau khi dùng?

Lời khuyên từ các chuyên gia là việc này thực sự không cần thiết cho hệ điều hành iOS lẫn Android. Hãy để các ứng dụng tự làm việc với máy, chúng sẽ có cách xử lý riêng.