Cây xăng "cúi chào" làm đại lý của PVOil: Tiêu thụ bao nhiêu?

Cây xăng với phong cách phục vụ kiểu Nhật IQ8 đã chính thức gia nhập đội ngũ hơn 540 cửa hàng xăng dầu của PVOil trên toàn quốc.