• Vụ bùn thải ' bức tử' Sông Hồng

    Vụ bùn thải ' bức tử' Sông Hồng

    Lần theo dấu vết 'đoàn xe ma' chở bùn thải 'bức tử' sông Hồng. Hàng tấn đất, bùn cực độc được ô tô tải chở về khu vực bãi sông Hồng thuộc thôn Mạch Lũng (xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội) và xả thẳng xuống dòng nước, trong khi chính quyền sở tại không hề hay biết?

  • Chưa có bài viết nào thuộc sự kiện này