Ảnh minh họa

Thông tư có hiệu lực từ 1/10, đây là những điểm mới thay thế thông tư số 14/2010 của Bộ GTVT. Theo Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải, thông tư 18 có nhiều quy định mới như doanh nghiệp, hợp tác xã tự in lệnh vận chuyển cấp cho từng chuyến xe thay vì trước đó sử dụng sổ nhật trình do Sở Giao thông vận tải tỉnh, TP cấp. Đồng thời, văn bản này còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định liên tỉnh hoặc nội tỉnh.

Cụ thể, sau khi có văn bản của cơ quan chức năng chấp thuận khai thác tuyến, trong vòng 6 tháng đơn vị vận tải phải đưa xe vào hoạt động, thay vì trước đây phải có xe rồi mới được cơ quan chấp thuận khai thác tuyến.

Theo VTV.vn