Chí Phèo - Trang 1

Chí Phèo là một nhân vật trong một truyện ngắn nổi tiếng mang tên Chí Phèo của nhà văn Nam Cao viết vào tháng 2 năm 1941