Có những người dành cả ngày Tết để… nằm viện vì đánh nhau?!

Đây chắc chắn không phải một câu nói đùa. Vì trong 3 ngày Tết vừa qua có tới 1.949 trường hợp phải vào viện cấp cứu do các vụ ẩu đả.