“Công chúa thuốc lào” rút lưỡi tóe máu chữa bệnh: Vì đâu bệnh nhân "liều lĩnh"?

Một người chưa từng học y, không một ngày học về giải phẫu nhưng vẫn có thể rút lưỡi, giẫm chân "chữa bệnh". Nhưng ngạc nhiên hơn, khi có những người vẫn tin vào khả năng chữa trị của người này.