Thầy hiệu trưởng "trong mơ"

Một vị Hiệu trưởng ở Tiền Giang đã lấy tiền chăm sóc sức khoẻ học sinh mua bia để... “đi quan hệ”, nhờ vợ “ký thay” 310 học bạ học sinh, tự ý phá tường rào, cho thuê 15m2 đất trường với khoảng 41 ngàn đồng/tháng.